Cookie információk

Az Anico webshop teljeskörű funkcionalitásának biztosításához cookie-kat használunk. Számunkra fontos, hogy könnyen használható legyen a webshop, és ehhez elemezhessük a vásárlási és böngészési szokásokat.

További információkért tekintsd meg az Adatvédelmi szabályzatunkat.

Mi, az Anico marketingesei bízunk abban, hogy a cookie-k elfogadásával te is hozzájárulsz ahhoz, hogy a vásárlói és böngészési élményt tovább fejleszthessük.

Mindent a robbanásbiztos ATEX minősítésről

Az "ATEX adóvevő" kifejezés az ATEX irányelvre utal, amely az "Atmosphères Explosibles" (robbanásveszélyes környezet) rövidítése. Az ATEX irányelv az Európai Unió által elfogadott szabványokat és előírásokat határozza meg azokra a berendezésekre, amelyek potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működnek.

ATEX bánya

Az ATEX minősítésű adóvevők megfelelnek az ATEX irányelveknek, és képesek rádióhullámokat fogadni és/vagy küldeni robbanásveszélyes környezetben. Ezeket az eszközöket gyakran ipari környezetekben használják, ahol a gázok, párolgó anyagok vagy porok jelenléte robbanásveszélyt okozhat. Az ATEX irányelvek szigorú előírásokat tartalmaznak az ilyen típusú eszközök tervezésére, gyártására és használatára vonatkozóan annak érdekében, hogy minimalizálják a robbanásveszélyt.

Ezért is fontos, hogy előre tájékozódj, mielőtt ATEX adóvevőt vásárolnál és ellenőrizd, hogy megfelel-e a készülék az irányelveknek, és a szükséges biztonsági előírásoknak. Ehhez általában szükség van egy olyan szakértőre, aki fel tudja mérni a robbanásveszélyes légkör és környezet kockázatát. Ennek függvényében határozza meg, hogy a készüléknek milyen ATEX-szintekkel (gyújtószikramentes besorolással) kell rendelkezniük ahhoz, hogy az adott környezetben használhatók legyenek.

Ha megvan a szakértő által javasolt ATEX besorolás máris könnyebben tudsz készüléket választani!

Mit jelentenek az ATEX jelölések és besorolások, amiket az adóvevőkön találunk?

Minden ATEX berendezésen fel kell tüntetni a CE-jelölést, és ezt követheti a bejelentett szervezet sorozatszáma. A CE jelölés egy európai szabványozási jelölés, és azt jelzi, hogy a termék megfelel az EU által előírt egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek. A berendezésen megjelenik az Ex logó, majd egy sor kód, amely meghatározza a jóváhagyási besorolást. Az alábbiakban látható egy példa egy veszélyes terület motorjára:

ATEX ábra

Az ATEX jelölés öt elemből áll:

 • Berendezéscsoport kódja és biztonsági kategória
 • Légkör
 • Védelem típusa
 • Gázcsoport
 • Hőmérséklet osztály

Mi a berendezéscsoport és a biztonsági kategória?

Két fő berendezéscsoport van (római számokkal jelölve), és ezek biztonsági kategóriákra vannak felosztva:

Berendezéscsoport Biztonsági kategória
I A berendezés alkalmas a bányák föld alatti részein, valamint a felszíni létesítmények tűzpára és/vagy éghető por által veszélyeztetett részein történő használatra. M1 A berendezés bányákban használható, és robbanásveszélyes légkör esetén biztonságosan működtethető.
M2 A berendezés használható bányákban, de csak akkor, ha nincs robbanásveszélyes légkör. Ha ez nem így van, a berendezést feszültségmentesíteni kell.
II A berendezés alkalmas minden nem bányászati ​​alkalmazásra. 1 A védelmi szint nagyon magas, és a berendezés biztonságosan használható, ha a robbanásveszélyes légkör folyamatosan vagy hosszú ideig jelen van.
2 A védelmi szint magas, és a berendezés biztonságosan használható, ha normál üzemi körülmények között esetenként robbanásveszélyes körülmények lépnek fel.
3 A berendezés biztonságosan használható, ha normál körülmények között valószínűleg nem találkozik robbanásveszélyes légkörrel, és ha igen, akkor csak rövid ideig.

 

Ha egy adóvevőt egynél több környezetben való használatra terveztek, minden zónához tartozhat egy Ex-kód.

Mi a védelmi kód?

Az elektromos szikrák kockázatának kiküszöbölése érdekében minden áramkört tartalmazó berendezés tartalmazhat további jellemzőket, például lezárt burkolatot. Az Ex jelölésben ezeket a jellemzőket egy vagy több kisbetű jelzi. Az adóvevők és kiegészítő rendszerekre vonatkozó néhány példa az alábbi táblázatban látható:

Szimbólum

A védelem típusa

d

Lángálló – A termék olyan mechanikai jellemzőkkel rendelkezik, amelyek célja, hogy megakadályozzák a robbanást, és ne engedjék a lángok kiszabadulását. da és db változatok 1. zóna területi használatra alkalmasak.

db Lángálló, 2. kategória, 1. zóna területi használatra alkalmas.
eb

A berendezést olyan alkatrészekkel tervezték és gyártották, amelyek megakadályozzák a belső gyújtóforrások, például a statikus kisülések vagy a magas hőmérséklet kialakulását. Alkalmas 1. zóna területi használatra.

ec

A burkolatot a „Megnövelt biztonság” szabvány szerint „robbanásvédett” -ként építették és tanúsították, de alacsonyabb szinten, mint az eb. Alkalmas 2. zóna szikramentes (korábban nA) veszélyes területekre.

ia

Gyújtós biztonság* (Engedélyezett a 0. zónához) az eszközkategóriától függően.

ib

Gyújtós biztonság* (elégséges az 1. zónához (+2)) 

ic

Gyújtós biztonság* (elegendő a 2. zónához (+2))

* az áramkör alacsony teljesítményű, és nem tud elegendő energiát átadni a robbanásveszélyes légkör meggyújtásához. Ez az egyetlen engedélyezett védelmi típus a 0/20-as zóna környezetekben.

Mi az a gázcsoport?

A robbanásveszélyes légkör kémiai tulajdonságai, mint például a molekulatömeg, a felső és alsó robbanási határértékek és a láng hőmérséklete befolyásolják a robbanás valószínűségét és súlyosságát. Ezeknek a tulajdonságoknak a tesztelése a tervezési paraméterek meghatározását eredményezte, beleértve a maximális kísérleti biztonsági rést (MESG), amely a tűzveszélyes gázok osztályozására szolgál a veszélyes területeken lévő elektromos berendezések tervezésénél.

A MESG azt méri, hogy a gázláng milyen könnyen hatol át a hőelnyelő fém által határolt szűk résen. Minden anyagnak megvan a saját tulajdonságkombinációja, azonban MESG-értékeik hasonló tartományba esnek, leegyszerűsítve a veszélyes területek felszerelésének kiválasztását.

Az iparban használt minden vegyi gáz vagy gőz egy gázcsoportba sorolható.

Gázcsoport  Tipikus anyagok
IIC  Acetilén és hidrogén
IIB  Etilén
IIA  Propán


Mi a gyújtóforrás?

A robbanásveszélyes légkört védeni kell a gyújtóforrásoktól. Gyújtóforrások például a súrlódó szikrák és a magas felületi hőmérséklet. Az alumínium alkatrészek súrlódó szikrák kialakulását okozhatják, ezért fontos, hogy a tengelykapcsoló védőburkolatok ne ebből, és lehetőség szerint más szikrázó fémekből készüljenek. Az is fontos, hogy a berendezés ne lépje túl a légkör öngyulladási hőmérsékletét.

Mi a hőmérséklet osztály?

Az Ex jelölés egy kódot tartalmaz, amely a berendezés lehetséges maximális felületi hőmérsékletét jelzi. Egyes esetekben a maximális felületi hőmérséklet kifejezetten fel van írva.  ATEX specifikáció tartalmazhat egy környezeti hőmérsékleti tartományt is a „biztonságos” működés érdekében, pl. +1°C < Ta <40°C. Ahol ez nem szerepel, ott -20°C és +40°C között feltételezhető.

ATEX hőmérséklet kód Maximális felületi hőmérséklet °C
T1 450 °C
T2 300 °C

T3

200 °C
T4 135 °C
T5 100 °C
T6 85 °C


Most, hogy már tudjuk az ATEX jelzések jelentését, nézzünk egy példát az adóvevőkre. 
Fontos megjegyezni, hogy akár egy típuson belül is lehet eltérés!
 
HP795 ATEX IIA és az HP795 IIC hasonló típus, de mégis 2 különböző jelölés.
 
Mit jelent az IIA és az IIC?

 A két ATEX modell közötti különbség az ATEX gázcsoport, a robbanásveszélyes légkörben való használat esetén a hőmérsékleti tartomány és az átviteli RF teljesítmény. 

 • alacsony ATEX IIA gázcsoport (pl. propán), magas Tx-teljesítmény 4W/1W
 • magas ATEX IIC gázcsoport (pl. acetilén, hidrogén), Tx-teljesítmény 2W/1W

Az eltérő RF adóteljesítmény az ATEX-szint következménye. Az IIC olyan veszélyesebb gázoknál használható, amelyeknek alacsonyabb a robbanásgyulladási hőmérséklete (pl. a hidrogén könnyebben gyúlékony, mint a propán).

Itt találhatók a gyújtószikramentes ATEX-besorolások:

IIC modellváltozat

 • Bányászat: I M2 Ex ib I Mb
 • Gáz: II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 • Por: II 2D Ex ib IIIC T120°C
 • Db/Tamb = -25°C és +60°C között/IP66 IP67 IP68;

 

IIA modellváltozat

 • Bányászat: I M2 Ex ib I Mb
 • Gáz: II 2G Ex ib IIA T4 Gb
 • Por: II 2D Ex ib IIIC T120°C
 • Db/Tamb = -25°C és +50°C között/IP66 IP67 IP68;


Most már tudjuk, hogy mi a különbség a két jelölés között, de a munkaterület számára megfelelő ATEX rádió kiválasztását még ebben az esetben is bízzuk szakemberre!

Fontos!

Ha ATEX adóvevő vásárlás előtt állunk, minden esetben a munkaterület vagy gyáregység erre kijelölt szakemberével konzultáljunk! Mi, az Anico Kft. munkatársai is csak abban az esetben tudunk megfelelő adóvevőt ajánlani, ha pontosan tisztában vagyunk a munkakörülményekkel. Bátran keressék műszaki kollégáinkat telefonon vagy e-mailes úton.